2% z dane nám veľmi pomáhajú

30.1.2023 17:00

Aj v tomto roku Vás oslovujeme s prosbou o podporu našej waldorfskej iniciatívy v Košiciach formou venovania 2% z vašej dane  

prospech nášho občianskeho združenia  Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania- “Krídla”                

zastrešujúceho waldorfskú škôlku Studnička v Košiciach a  Súkromnú základnu školu waldorfsku v Košiciach.

Ďakujeme za podporu v minulých rokoch.   

Ak máte záujem podporiť naše aktivity aj v tomto roku všetko potrebné nájdete tu: 

https://studnicka.iwaldorf.sk/podporte-nas

Ď e ! 

Vaše príspevky pomáhajú našej škôlke a škole napredovať.

Stretnutie dospelých so Studničky 2

18.1.2023 17:00

Milí rodičia Studničkovcov,
v tomto škôlkárskom roku sme si naplánovali 4 stretnutia nás a vás. Na týchto spoločných stretnutiach by sme sa radi venovali elementárnym, ale zároveň veľmi dôležitým témam, ktoré sa týkajú zdravého vývoja dieťaťa v prvom sedemročí. 
Pozývame Vás teraz na druhé z nich túto stredu 18.1.2023 o 17 00.
Téma stretnutia bude:  Média v predškolskom veku
Ak máte myšlienky, otázky k tejto téme spokojne ich na stretnutie prineste so sebou.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
kolégium waldorfskej škôlky Studnička

Predvianočný čas v Studničke

21.12.2022

Milí rodičia Studničkovcov,

predvianočné chvíle v našej škôlke boli plné lásky, tvorby, radosti a konania.

Adventné obdobie sme slávnostne začali dňa 28. 11. slávnosťou "Adventnej špirály",

Mikulášska dielňa sa naplnila pomocníkmi a tí usilovne tvrorili, poniektorí aj doma a Mikuláške prekvapenia tak obohatili.

Mikuláš k nám teda spokojne do škôlky prišiel a mal plné vrece pre všetkých Studničkovcov.

Vianočná slávnosť sa konala 20.12. Ďakujeme si za túto čarovnú chvíľu, ďakujeme, že sme mohli byť spolu, ďakujeme, že sa vzájomne máme.

My zo Studničky Vám do Vašich domovov milí Studničkovci so srdca lásku, spokojnosť, zdravie, vnútorné naplnenie želáme k Vianočným sviatkom.

Studnička bude oddychovať od 23.12. do 8.1. vrátane.

Jeden deň budeme Studničku upratovať, opravovať potrebné a pripravovať na dni v Novom roku.

Zvykneme to robievať spolu: my kolégium Studničky, Vy rodičia Studničkovcov a aj malí Studničkovci. Ste teda srdečne vítaní. 

Napíšeme Vám, v období po Vianočných sviatkoch, k tejto Novoročnej brigáde mail s podrobnosťami. 

 

Krásne Vianočné sviatky Vám z celého srdca prajeme kolégium Studničky Anna, Katarína, Lýdia, Monika, Zuzana, Marianka, Ivka, Engie

Stretnutie dospelých so Studničky

23.11.2022

Milí rodičia Studničkovcov,
v tomto škôlkárskom roku sme si naplánovali 4 stretnutia nás a vás. Na týchto spoločných stretnutiach by sme sa radi venovali elementárnym, ale zároveň veľmi dôležitým témam, ktoré sa týkajú zdravého vývoja dieťaťa v prvom sedemročí. 
Pozývame Vás teda na prvé z nich túto stredu 23.11.2022 o 17 00.
Téma stretnutia bude:  Hranice a rytmus - pôsobenie nás vychovávateľov v týchto oblastiach. 
Ak máte myšlienky, otázky k tejto téme spokojne ich na stretnutie prineste so sebou.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
kolégium waldorfskej škôlky Studnička

Martinská slávnosť

11.11.2022

Počas septembrových dní sme v škôlke privítali s deťmi pani jeseň na jesennej slávnosti, na Michaelskej slávnosti sme zažívali odvahu a statočnosť. Teraz 11.novembra v podvečerný čas sa stretneme spoločne s Vami milí rodičia na Martinskej slávnosti. Súcit a láskavosť nech Martinské svetlá zažnú v nás všetkých.

Už šerí sa a fúka a vietor si pieseň brúka,

Matrin svieť nám pochodňou,

nech môžme kráčať za Tebou.

 

Tešíme sa na Vás milí rodičia. Podrobnosti o slávnosti na jednotlivých triedach Vám zasielame e-mailom.

kolégium waldorfskej škôlky Studnička