Nový škôlkársky rok

4.9.2023 07:00

Začína sa nám nový škôlkársky rok 2023/24.

Tešíme sa na Vás.

Našu Studničku máme vynovenú, upratanú.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom na tom podieľali.

Studničku tvoríme spoločne. ĎAKUJEME SI.

S úctou, láskou a vďakou kolégium Studničky a Studničkovci.

Letné chvíle v Studničke

1.7.2023

Milí rodičia Studničkovcov,

Od pondelka 3.7. nás čakajú dva týždne letnej prevádzky škôlky počas júla, pred dňami zátvoru a brigády, po ktorých bude nasledovať opäť dvojtýždňová letná prevádzka škôlky v auguste.
Počas zátvoru škôlky bude prebiehať rekonštrukcia veľkej triedy - nové omietky a výmena podlahovej krytiny.
 
Termínovo to bude takto:
letná prevádzka júl - 3.7.- 14.7. 2023
rekonštrukcia triedy + naše dovolenky 17.7. - 11.8.2023
letné upratovanie škôlky - brigáda 14.8. - 18.8.2023
letná prevádzka august - 21.8. - 31.8. 2023
 
Prevádzka škôlky počas leta bude na jednej triede. 
 
Poprosíme Vás o spoluprácu s týmito náležitosťami:
 • v posledný deň, keď bude Vaše dieťa v škôlke zoberte všetky jeho osobné veci domov / postelné prádlo, oblečenie, obuv, prezuvky...../
 • prosíme o pomoc s letným praním / počas leta perieme v škôlke všetko / v tejto náležitosti sa obráťte na Lydku a Marianku
 • prosíme o pomoc s vypratávaním nábytku a zariadenia veľkej triedy do 14.7., triedu musíme úplne vypratať. Každá pomoc, aj chvíľková bude pomocou. V tejto náležitosti sa obracajte na Lydku a Katarínu. 
 • prosíme o pomoc s rekonštrukčnými prácami a s upratovaním priestorov škôlky a s úpravou pozemku počas brigády. K brigáde Vám napíše e-mail Monika pred jej konaním s detailnými podrobnosťami.
Ďakujeme Vám milí rodičia za všetko, za každú pomoc, za podporu, za každodenné spoločné chvíle, vážime si to všetko. 
Spolu tvoríme Studničku.
 
Prajeme Vám krásne leto, spokojné letné dni. 
Užívajte si rodinné chvíle na Vašich dovolenkách a vo Vašich domovoch. Nech Vás sprevádza radosť, láska a pokoj.
 
S láskou, vďačnosťou a s úctou kolégium Studničky: 
Anna, Katarína, Lýdia, Monika, Zuzana, Mariana, Ivka, Engie a pomáhajúca Babka Janka.

Rozlúčková slávnosť s predškolákmi

26.6.2023

Milí rodičia Jožkovcov,

ako býva u nás zvykom spoločne si každý rok pripravujeme rozlúčkovú slávnosť predškolákov.
Do školy sa od septembra poberá jeden z nás - Adam.
Slávnosť sa bude konať 26.6. 2023 / pondelok/, začne o 16 tej.
Po krátkom vystúpení Jožkovcov vo vnútri na veľkej chodbe, sa uskutoční pohostenie na dvore.
 
Poprosíme Vás o pomoc s prípravami okolo slávnosti.
 • výzdoba priestoru a vynesenie potrebného nábytku a zariadenia
 • príprava pohostenia
 • po slávnosti pomoc s uprataním pohostenia, zariadenia, nábytku a výzdoby
Pri rannom prinesení, alebo pri preberaní detí v týchto dňoch sa zastavte prosím pri nás a dajte nám vedieť s čím viete byť nápomocní.
Lydka pomoc Vás rodičov bude mať na vedomí a bude ju usmerňovať.
 
Ďakujeme.
Tešíme sa na Vás všetkých.
Katarína, Lýdia, Zuzka a Jožkovci 
 

Jánska slávnosť

24.6.2023 16:00

Milí rodičia Studničkovcov,

srdečne Vás pozývame na Jánsku slávnosť už ďalšiu sobotu 24.06.2023

Drevo nazbierame, palice a dobroty na opekanie nachystáme.

Šípkovú Ruženku zo spánku preberieme, les plný pokladov nájdeme.

Oheň založíme, nachystané a donesené dobroty opečieme.

A odvážni, tí môžu aj oheň Jánsky preskočiť.

Ktože príde neskôr, nech ho k nám povedie "ohnivá" cestička /povešiame červené krepové stužky/.

Na svätého Jána otvára sa zemská brána.

Podrobnosti Vám zasielame e-mailom.

Tešíme sa na vás.

Kolégium škôlky Studnička

Zápis predškolákov na povinné predprimárne vzdelávanie rok 2023/24

31.5.2023

Dňa 31.5.2023 sa v našej Waldorfskej škôlke uskutoční zápis detí, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia vek 5 rokov, na povinné predprimárne vzdelávanie. 

Na zápis je potrebné prihlásiť sa cez e-mail studnicka@iwaldorf.sk

Predmet e-mailovej správy: zápis PPV 23/24

Napíšte nám žiadosť o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie s informáciami o Vašom dieťaťi / meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, trvalé bydlisko/ a  kontaktné údaje na Vás rodičov.

Následne Vás budeme kontaktovať.

Za kolégium waldorfskej škôlky Studnička

Katarína Pojezdalová

Slávnosť čistenia Studničky

28.5.2023 16:00

Milé rodiny Studničkovcov, 

srdečne Vás pozývame na slávnosť Čistenia studničky dňa 28.5. v nedeľu. 

Aj tento rok budeme čistiť studničku v Kysaku. Začiatok slávnosti o 16:00.

Očistíme pramienok, prebudíme vodu, aby mohla briežkom tiecť, kopcom smerom dolu,

nech tá voda tancuje, svoju silu prebudí, nech z nej zdravie pramení pre zver a aj pre ľudí,

aby čistá mohla tiecť do všetkých strán sveta, prebudenie, čistotu, aby sebou niesla.

Príďte aj vy s nami zažiť  túto chvíľu vzácnu, obdarovať a byť obdarovaný Studničkou – zrkadielkom duše.

Detailne podrobnosti máte v e-maili.

Tešíme sa na vás, Studničkovci.

prednáška pána Christofa Johansena - dlhodobý vplyv waldorfskej pedagogiky na dieťa - človeka

17.5.2023 18:00

Vážení rodičia,
 
srdečne Vás všetkých pozývame na prednášku pána Christofa Johansena,
ktorý hospituje na našej škole v triedach v týždni od 15. - 19.5.2023. 
Prednáška sa uskutoční v stredu 17.5.2023 o 18.00 v Základnej waldorfskej škole,
na tému Dlhodobý vplyv WP na dieťa - človeka.
Veríme, že, tak, ako téma zaujala nás - pedagógov, zaujme aj Vás, rodičov a stretneme sa na prednáške.
Pán Johansen už u nás bol, mal aj prednášku, mali ste možnosť sa s ním stretnúť.
 
s úctou Renáta Blaschke

Stretnutie dospelých zo Studničky 4

17.5.2023 16:50

Milí rodičia Studničkovcov,

pozývame Vás na štvré, posledné stretnutie nás dospelých v tomto škôlkárskom roku.
Opäť môžete spokojne prísť a spokojne sa usadiť :-))), pripravíme si občerstvenie a vytvoríme si spokojnú atmosféru na spoločné rozprávanie sa. Stretneme sa v stredu 17.5.2023 o 16 50. 
 
Tentokrát, bude téma nášho stretnutia: 
4 hlavné zmysly prvého sedemročia
- dôležitosť ich zdravého rozvoja počas neho, ako základ pre zrdravý vývin dieťaťa v ďalších sedemročiach.
 
Podrobné informácie nájdete v e-maili.
 
Tešíme sa na Vás. 
Spokojné dni Vám prajeme. 
kolégium Studničky 

Jarná brigáda

22.4.2023 08:30

Milí rodičia Studničkovcov,

stretneme sa na brigáde, ktorá sa uskutoční v sobotu 22.4.2023 začíname od 8 30.
Deti sú vítané, pohostenie, obed a práce budú nachystané.
Máme v pláne práce na našom dvorčeku. 
E-mailom Vám zasielame podrobnosti.
 
Tešíme sa, ako sa nám spoločným úsilím podarí obnoviť dvorčekový priestor pre deti zo Studničky.
kolégium wš Studnička
 

Zápis detí vo veku od 3 do 5 rokov na škôlkársky rok 2023/24

3.4.2023 16:30

Zápis pre 3 až 5 ročné deti na škôlkársky rok 2023/24 sa bude konať 3.4.2023 v pondelok.

Zápis sa bude konať iba pre dlhodobo čakajúcich - zapísaných čakateľov. 

Budeme Vás kontaktovať, zašle Vám e-mail s podrobnosťami a pozvánkou.

Zápis pre staršie deti, pre ktoré je v škôlkárskom roku 2023/24 predprimárne vzdelávanie povinné, sa uskutoční v máji.

Koncom apríla upresníme informácie. 

 

za waldorfskú škôlku Katarína Pojezdalová

Stretnutie dospelých zo Studničky 3

29.3.2023 17:00

Milí rodičia Studničkovcov,

pozývame Vás na tretie stretnutie nás dospelých v tomto škôlkárskom roku.
Opäť môžete spokojne prísť a spokojne sa usadiť :-))), navaríme si čaj, ponúkneme vodu, či kávu a vytvoríme si spokojnú atmosféru na spoločné rozprávanie sa. Stretneme sa v stredu 29.3. o 17 00. 
 
Tentokrát, bude náplň stretnutia takáto:
 • ešte sa na malú chvíľu ponoríme do témy o médiách / prinášame to na základe Vašich podnetov /
 • zahráme Vám krátke divadlo, aby ste mali predstavu aké divadlá zažívajú Vaše deti u nás v škôlke
 • povenujeme sa téme " Výchova vôle v prvom sedemročí " 
 • porozprávame sa o blížiacej sa jarnej brigáde
 
Tešíme sa na Vás. Poprosíme o potvrdenie účasti. 
Spokojné dni Vám prajeme. 
Za kolégium Studničky Katarína Pojezdalová
 

 

Karneval

21.2.2023

Tešíme sa na KARNEVAL

21.2.2023 o 16 00

podrobnosti v e-maili

STUDNIČKOVCI

Karnevalova dielňa

15.2.2023 16:00

Milí rodičia Studničkovcov,
ponúkame vám možnosť vytvoriť si karnevalové masky spoločne u nás v škôlke, na tvorivej dielni.
V stredu 15.2. Vás srdečne pozývame na vyrábanie masiek na karneval, spolu s vašim dieťaťom / s vašimi deťmi.
Začíname o 16tej v triede Jožkocov. 
Pridať sa k nám môžete do 16.30 a dielňu ukončíme o 18tej.
Viac podrobností nájdete v e-maili.
 
Tešíme sa na Vás kolégium Studničky

2% z dane nám veľmi pomáhajú

30.1.2023 17:00

Aj v tomto roku Vás oslovujeme s prosbou o podporu našej waldorfskej iniciatívy v Košiciach formou venovania 2% z vašej dane  

prospech nášho občianskeho združenia  Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania- “Krídla”                

zastrešujúceho waldorfskú škôlku Studnička v Košiciach a  Súkromnú základnu školu waldorfsku v Košiciach.

Ďakujeme za podporu v minulých rokoch.   

Ak máte záujem podporiť naše aktivity aj v tomto roku všetko potrebné nájdete tu: 

https://studnicka.iwaldorf.sk/podporte-nas

Ď e ! 

Vaše príspevky pomáhajú našej škôlke a škole napredovať.