Príchody a odchody

 • Škôlka je otvorená denne počas pracovných dní od 7:00 do 16:30.
 • Ranný príchod detí je do 8:45. Ranné uzatvorenie priestoru škôlky je od 9:00.
 • Nahlásenie neprítomnosti, alebo opätovnej prítomnosti prosíme ráno v čase do 8:00 a to, SMS formou na škôlkársky mobil 0911 142 030.
 • Vyzdvihnúť deti v čase obeda si môžete u Miškovcov o 12:30, u Jožkovcov o 12:55.
 • Poobedňajšie uzatvorenie priestoru škôlky je v čase od 13:25 do 14:15.
 • Vyzdvihovanie detí v čase poobedňajšom je od 14:30 do 16:30.

Ak vaše dieťa nechodí pravidelne v čase obeda domov, prosíme o nahlásenie vyzdvihnutia ráno, pri odovzdávaní dieťaťa.
Túto informáciu prosíme zapísať aj do „Zošita oznamov“. Zošit oznamov sa nachádza v šatni pri vchodových dverách.

Pre bezpečie vášho dieťaťa je veľmi dôležité informovať nás, ak niekto iný z vašich príbuzných či priateľov vyzdvihne vaše dieťa. Prosíme vás, urobte tak najneskôr ráno v daný deň pri odovzdávaní svojho dieťaťa a informáciu zapíšte aj do „Zošita oznamov“.

Čo vaše dieťa potrebuje

 • Pohodlné oblečenie a podľa možností z prírodných materiálov, prispôsobené počasiu a ročnému obdobiu. Ideálne je vrstvovité oblečenie. Vedomie o počasí je dobrá vec. Chodievame von skoro za každého počasia.
 • Náhradné oblečenie vrátane spodného prádla, ponožiek a pančušiek.
 • Prezuvky tiež pohodlné, prosíme so svetlou podrážkou.
 • Gumáky a gumené oblečenie do vody a blata počas obdobia marec až október.
 • Snehule a zimný overal do snehu a mokroty a zimné rukavice počas obdobia november až február.
 • Čiapka, klobúčik sa vždy zídu po celý rok v každom počasí.
 • Na spanie a odpočinok váše dieťa potrebuje plachtu, vankúš, perinku alebo deku a pyžamo.

Prosíme o označenie osobných vecí menom dieťaťa na viditeľnom mieste. Mnohí majú rovnaké oblečenie či obuv. Veľmi to pomáha nám učiteľkám a vašim deťom tiež. Je na zodpovednosti vás rodičov, aby vaše dieťa malo také oblečenie a obuv, ktoré si dokáže samo obliecť, obuť a zapnúť. Materiál oblečenia je tiež dôležitý /nie umelé látky/, veľkosť oblečenia správna, aby neohrozovala bezpečnosť dieťaťa a zároveň jeho komfort. Nevhodným oblečením, mnohosťou oblečenia a jeho nefunkčnosťou vystavujete svoje dieťa zbytočne stresovej záťaži. Vhodným oblečením prispievate k samostatnosti a samoobsluhe dieťaťa.

Čo v škôlke máme

 • Hračky - preto vás prosíme o ich nenosenie. Hračky z domu nech zostanú doma.
 • Uteráky máme škôlkárske, starostlivo ich vymieňame niekoľkokrát denne.
 • Jedlo a pitie v škôlke máme. Prosíme o neprinášanie potravín, tekutín a dobrôt do škôlky pre individuálne potreby dieťaťa.
 • Ak nám chcete priniesť zdravé jedlo pre všetkých, môžete tak urobiť.
 • Ak niečo prinesiete, prosíme odovzdajte to nám učiteľkám. Podelíme sa o to spoločne.

Čo do škôlky nikdy nepatrí

 • Osobné hračky, cennosti a drobnosti z domu, elektronika, jedlo, pitie, sladkosti, žuvačky a lieky.

Čo jedávame a v aký čas

 • Raňajky podávame v čase od 7:00 do 8:30.
  Mávame sezónne domáce ovocie a zeleninu, alebo sušené plody a orechy.
 • Desiata je v čase od 9:50 do 10:15.
  Každý deň si pripravujeme podľa dni v týždni rôzne celozrnné kaše, ktoré si dochucujeme medom, trstinovým cukrom so škoricou, ovocím, lekvárom, či kompótom.
 • Obed podávame v čase od 12:00 do 13:10.
  Základná potravina našich obedov je obilnina, k nej podávame veľa sezónnej, v našej krajine pestovanej zeleniny v surovom, alebo upravovanom stave, pečené alebo dusené ryby a mäso.
 • Olovrant podávame v čase od 15:00 do 15:20.
  Na olovrant mávame , v našej škôlke pečený kváskový špaldový chlieb, s maslom, nátierkami a zeleninou.
 • Ďakujeme vám milí rodičia, že nám podľa vašich možností darúvate časť z vašej úrody či už v čerstvej, alebo upravenej podobe, ako lekváre, zaváraniny, výživy, či sirupy a mnohé iné. Vážime si to.
 • Prečítajte si viac o o našej kuchyni
 • Pozrite si náš aktuálny jedálny lístok

Je dobré ešte vedieť

 • Parkovanie v areáli školy nie je povolené. Využívajte parkoviská na sídlisku.
 • Ako vstup do škôlky odporúčame používať bráničku z promenádneho chodníka od Hornádu.
 • Na otváranie vstupných dverí slúži čip. Čip je určený pre dospelé osoby. Prosíme venujte pozornosť uzavretiu vstupných dverí do budovy a očisteniu svojej obuvi.
 • V priestoroch školy a škôlky prosíme o tichosť, pomalú chôdzu a nepoužívanie mobilných telefónov.
 • V priestoroch škôlky sa vyzúvame.
 • V našej šatni máme nástenku, kde zverejňujeme dôležité oznamy.
 • V šatni pri vstupe nad radiátorom je zavesený „Zošit oznamov“ na zapisovanie vašich oznamov pre nás učiteľky.
 • Ak sa chcete so svojimi deťmi zdržiavať na pozemku škôlky prosíme vás o dodržiavanie pravidiel dvora. Každoročne dvakrát v roku na úvodných triednych stretnutiach je priestor na zoznámenie sa s pravidlami škôlky, a teda aj s pravidlami o dvore.

Chorobnosť

Ak dieťa prejavuje známky chorobnosti, je preň najlepšie ostať v domácom liečení.
Učiteľky majú právo neprijať dieťa s príznakmi choroby ráno do kolektívu a počas dňa požiadať rodičov o vyzdvihnutie chorého dieťaťa zo škôlky.
Pri úraze kontaktujeme rodičov / blízkych.

Spolupráca

Už počas dvojmesačnej adaptácie a vlastne aj oveľa skôr, dá sa povedať, že už pri informačnom stretnutí sa medzi nami začína vytvárať vzťah a spolupráca. Ale až adaptáciou sa začína cesta nášho spoločného, viac menej skoro denno-denného spolupôsobenia a spolupráce. Vy rodičia nám zverujete to najcennejšie, čo máte, svoje dieťa. Naša škôlka nie je miesto pre odklad detí. Našu škôlku tvoríme aj s myšlienkou, že je to škôlka pre potreby dieťa, nie pre potreby rodičov. A preto spolupráca medzi nami vychovávateľmi a vami rodičmi je neoddeliteľnou súčasťou a je žiadaná. Ak spolupráca medzi nami nenastane, je potom lepšie zvážiť inú škôlku pre vaše dieťa. Spolupráca medzi rodičmi a škôlkou je nevyhnutnou podmienkou úspešnej výchovy. Prosíme o spoluprácu a ponúkame ju v rôznych formách.

Príklady vzájomnej spolupráce v našej škôlke:

 • adaptácia,
 • stretnutia na triednych schôdzkach počas škôlkárskeho roka na rôzne témy,
 • konzultácie - individuálne stretnutia s vami rodičmi a rozhovory o dieťati,
 • prednášky pre rodičov s pozvanými hosťami,
 • účasť na vybraných slávnostiach roku ako napríklad karneval, Jánska slávnosť,
 • tvorivé dielne s diskusiou na výchovné témy,
 • pracovné stretnutia,tvorivé dielne a semináre.

Komunikácia

Komunikácia je tiež veľmi dôležitá časť spolupráce. Denno-denná komunikácia ohľadom bežných záležitosti je možná pri prijímaní a odovzdávaní dieťaťa. Pre každú dlhšiu komunikácu si plánujeme termíny. Ak máte záujem o komunikáciu, ktorá vyžaduje dlhší čas, obráťte sa smerom na nás vychovávateľky. Termín konania stretnutia si spoločne dohodneme.

K dlhším komunikáciam patria aj konzultácie – individuálne rozhovory o dieťati. Na kolzultácie máme priestor počas celého roka. Po dohode s hlavnými vychovávateľkami, bude pre vás vytvorený termín konzultácie.

Triedne stretnutia sa konajú približne 3 až 4 x ročne. Termíny stretnutí sú oznamované vždy začiatkom nového školského roka. Účasť aspoň jedného zástupcu z rodiny je pre spoluprácu medzi škôlkou a rodinou veľmi potrebná.

Návšteva triedy

Ak už vaše dieťa chodí do našej škôlky a máte záujem pobudnúť u nás počas dňa, je takáto návšteva triedy počas dňa možná, po dohode s hlavnými vychovávateľkami z danej triedy.

Narodeniny

V škôlke oslavujeme narodeniny každého dieťaťa. Podrobnosti k oslave je vždy potrebné dohodnúť a prebrať s hlavnými vychovávateľkami z triedy, do ktorej vaše dieťa chodí ešte pred oslavou. Na oslavu rodina dieťaťa pripravuje pohostenie, ktoré je potom v deň oslavy podávané namiesto desiaty.