2% dane

Každoročne sa uchádzame o podporu našej iniciatívy formou venovania 2% z vašej dane v prospech nášho občianskeho združenia Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania – “Krídla”,  ktoré je zriadovateľom waldorfskej škôlky Studnička, zastrešuje aktivity škôlky, podporuje činnosti smerujúce k osvete o waldorfskej pedagogike, aj aktivity Súkromnej základnej školy waldorfskej v Košiciach.

Ak máte záujem aj v tomto roku podporiť naše občianske združenie, jeho údaje sú:

 • Obchodné meno alebo názov: Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania –”Krídla“
 • Sídlo: Katarína Pojezdalová, Rázusova 18, 040 01 Košice
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 35522119

Časové lehoty:

 • do 15.2.2021 ak ste zamestnancom, môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane,
 • do 31.3.2021 ak ste fyzická, alebo právnická osoba a podávate sami daňové priznanie, vyplňte tlačivá a odovzdajte ich na daňovom úrade spolu s daňovým priznaním,
 • do 30.4.2021 ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za vás vykonal zamestnávateľ, tak vyplené tlačivá - potvrdenie o zaplatení dane z prijímov zo závislej činnosti a vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane pošlite/doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo nám ich môžete priniesť do škôlky alebo školy a na daňový úrad ich radi zanesieme,
 • ak ste fyzická osoba a oznámite daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazujete v tomto predĺženom termíne spolu s daňovým priznaním.

Venovať 2% môžu aj vaši blízki či priatelia i firmy, nielen rodičia detí z našej škôlky a školy, preto prosíme o zdieľanie informácie o takejto podpore vo vašom okolí.

Dokumenty a odkazy k poukázaniu 2% dane:

Iná podpora

Nech sa páči, tu sú možnosti, ako nám môžete pomôcť :

 • dobrovoľníckou činnosťou
 • darmi
 • projektami cez vášho zamestnávateľa
 • informáciami o konajúcich sa projektoch
 • sponzorstvom
 • vybavením sponzorstva