Adresa škôlky:

Waldorfská škôlka Studnička
Polárna 1 (budova obchodnej akadémie)
Košice
040 12


Tel: 0911 142 030

e-mail: studnicka@iwaldorf.sk

Zriaďovateľom škôlky je občianske združenie:

Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania - "Krídla"
Rázusova 18
040 01 Košice
IČO: 35522119

Predsedníčka: Katarína Pojezdalová
e-mail: katarina.pojezdalova@iwaldorf.sk

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2759 7191
Swift: CEKOSKBX

Prístup do škôlky:

Ak prichádzate s MHD, vystúpte na zastávke Rovníková. Cestička zo zastávky je vyznačená na mape oranžovou farbou. Dôjdete až k budove Obchodnej akadémie, okolo ktorej prejdete až ku Hornádu, a odtiaľ už je to len kúsok k vstupnej bráničke (na mapke písmeno B). Odtiaľ prídete k spoločnému vstupu do budovy pre Waldorfskú školu aj Waldorfskú škôlku. V budove prejdete po dlhej chodbe a na jej konci už nájdete našu škôlku (na mapke žltou farbou).

Ak prichádzate autom, odporúčame parkoviská na Ladožskej ulici a pri miestnom úrade (na mapke zelenou farbou), odkiaľ sa dá bezpečne, po chodníku, dostať k nám cez vstupnú bráničku (na mapke písmeno B).

Nevchádzajte, prosím, do areálu Obchodnej akadémie cez veľkú bránu na Polárnej ulici.