Adresa škôlky:

Waldorfská škôlka Studnička
Polárna 1 (budova obchodnej akadémie)
Košice
040 12


Tel: 0911 142 030

e-mail: studnicka@iwaldorf.sk

Zriaďovateľom škôlky je občianske združenie:

Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania - "Krídla"
Rázusova 18
040 01 Košice
IČO: 35522119

Predsedníčka: Katarína Pojezdalová
e-mail: katarina.pojezdalova@iwaldorf.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: SK93 1100 0000 0026 2306 5555
Swift: TATR SK BX

Prístup do škôlky:

Ak prichádzate s MHD, vystúpte na zastávke Ladožská, alebo Rovníková. Ak si vyberiete Rovníkovú, budete prechádzať cez cestu menej krát.

Ak prichádzate autom, odporúčame parkoviská na Ladožskej ulici a pri miestnom úrade (na mapke zelenou farbou), odkiaľ sa dá bezpečne, po chodníku, dostať k nám cez malú bráničku (na mapke písmeno B). Malá bránička žiaľ nie je bezbarierová, je nevhodná pre kočiare. Bezbariérový príchod máte z parkoviska na Polárnej ulici (na mapke červenou farbou), no v tomto prípade pozor na autá, keďže prichádzate po ceste.

Neparkujte, prosím, v areáli školy.