Naše dve triedy plné detí sú ako dve veľké rodiny, každá rodina má svoju domácnosť- triedu a tam žije svoj každodenný život. Sme susedia, ktorí bývajú vedľa seba, navštevujú sa, pomáhajú si, slávia spolu sviatky, chodia spolu von. A tak sa aj teda nazývame – Susedovci. Ak chce ísť niektoré dieťa do druhej triedy na návštevu, oznámi to vetou : „Idem k susedom“. Rodina v triede mladších detí sa nazýva Miškovci. U Miškovcov môžete stretnúť pani vychovávateľky: Aničku, Ľudku a Ivku. Rodina v triede starších detí sa nazýva Jožkovci. Tam sa môžete stretnúť s Lydkou, Katarínou a Jankou, ktoré sú pani vychovávateľkami v tejto triede.

My vychovávateľky tvoríme spoločne kolégium škôlky. Miško a Jožko sú naši škôlkársky škriatkovia, strážia našu škôlku, ak prídete k nám, zoznámime vás.

Denno denne s radosťou, láskou a úctou tvoríme tento malý svet s myšlienkami vychádzajúcimi z Waldorfskej pedagogiky spolu s našou gazdinou Angie, ktorá v kuchyni pre nás všetkých s láskou varí.