Kreslenie - prejav kresbou je pre dieťa úplne prirodzený. Stačí tak málo, papier a farbičky, a už sa tvorí. Vnútorný duševný vývoj dieťaťa jeho momentálna nálada, či rozpoloženie sa zobrazuje v jeho kresbe. Kreslíme úplne voľne, bez zadania či návodov a výsledok nehodnotíme. Kreslíme pomocou prírodných voskových kvádrikov, ktoré napomáhajú malým rúčkam s pohybmi jemnej motoriky.

Maľovanie - maľujeme tekutými akvarelovými farbami do mokrého podkladu. Na mokrom akvarelovom papieri sa rozpíjajú a miešajú farby. Objavovanie tohto sveta poskytuje deťom ďalší tvorivý – umelecký zážitok. Pociťovanie radosti, keď sa farba zosvetľuje či tmavne, mieša a mení, to prináša táto technika, pri ktorej používame dve, alebo tri základné farby.

Modelovanie - je umelecká činnosť, ktorá si vyžaduje naše úsilie. Tvrdý studený včelí vosk rôznych farieb sa v našich rukách mení na tvárnu teplú hmotu, ktorej my dávame tvar. Modelujeme bez zamerania sa na výsledok, vytvárame to čo vychádza z nás, z nášho vnútra. Nie hrubá sila, ale jemnosť nám pomôže tvarovať. Tento zážitok deti postupne uchopujú.

Ručné práce - sú napríklad šitie, tkanie, pletenie ,práca s drevom, háčkovanie, práca s papierom, vyšívanie, práca s vlnou a plstenie príprava výzdoby a ďalšie. My dospelí konáme tieto práce a deti sa k nám môžu pridávať a spoločne s nami tvoriť. Dôležitý zážitok pre dieťa je zažívať činného dospelého, ktorý dokáže a vie vlastnými rukami vytvárať niečo krásne pre denno-dennú potrebu.

Pečenie – raz do týždňa si spoločne pečieme chlieb. Prichystáme múku, vodu, kvások, soľ, cukor a korenie, miesime a potom pečieme. Tieto chvíle prípravy jedla a zažitie dospelého človeka, ktorý pridáva k tejto obyčajnej denej činnosti myšlienky váženia a úcty k pokrmu sú veľmi dôležitou chvíľou pre malé dieťa. Svojim úsilím pripravím jedlo a ponúknem ho i ostatným, postupne spoznám odkiaľ chlebík pochádza a aká námaha je za jeho prípravou.

Spev a hra na hudobné nástroje – hudobné umenie nás sprevádza počas celého dňa. Spievame často a hráme na hudobné nástroje počas určitých chvíľ dňa. Spev a hra na hudobné nástroje nás sprevádzajú pri bežných činnostiach, pri tvorivosti, pri bábkových divadlách či pri slávnostných chvíľach.