S dieťaťom k nám dospelým prichádza aj celý jeho život. Semienka, ktoré sú zasiate do detských duší, vydajú svoje plody až v dospelosti. Uvedomenie si tejto zodpovednosti je pre nás veľmi dôležité pri stretávaní sa s každým dieťaťom. My v našej škôlke pristupujeme k deťom aj s touto myšlienkou. Intenzívne sa zaoberáme zákonitosťami vývoja a vývinovými fázami dieťaťa, ale aj človeka celkovo, aby sme mohli rešpektovať dieťa a správne pôsobiť na deti spoločne i na samostatnú osobnosť jedinca v rannom detstve. Máme dôveru vo vlohy a schopnosti dieťaťa. Na každé hľadíme ako na individualitu, ktorú je potrebné na jej ceste citlivo doprevádzať.

Ak máte záujem o našej škôlke vedieť viac, nech sa páči tu nájdete postupy a pravidlá zoznámenia sa. Dávame do pozornosti aj časť knižnica, kde nájdete zoznam literatúry,ktorú odporúčame, keď sa chcete dozvedieť viac o Waldorfskej pedagogike. V časti Zaujímavé odkazy nájdete odkazy na rôzne stránky o waldorfskej pedagogike.

Postup zoznámenia

Ak máte záujem sa o našej škôlke dozvedieť viac a spoznať nás postupujte takto:

 1. Pošlite e-mail na studnicka@iwaldorf.sk s Vašimi myšlienkami a otázkami.
  E-mailovou komunikáciou Vám rady odpovieme na Vaše otázky a dotazy.
 2. Ak máte záujem spoznať nás osobne, naše priestory a spôsob našej práce prihláste sa na informačné stretnutie, o ktorom sa dozviete z aktualít na našej stránke, kde sa dozviete ďalší postup.

Pravidlá prijímania

Podmienky prijatia dieťaťa do našej škôlky sú v tomto poradí :

 • prejavenie záujmu vás rodičov o našu škôlku,
 • zúčastnenie sa rodiča/rodičov na informačnom stretnutí,
 • návšteva škôlky rodiča/rodičov bez dieťaťa v triede počas dňa, približne na 1 hodinu,
 • návšteva škôlky s dieťaťom približne na 1 hodinu, termíny návštevy v oboch prípadoch určuje škôlka,
 • kolégium škôlky rozhoduje o prijatí/neprijatí dieťaťa,
 • prijímame deti od 3 rokov,
 • po rozhodnutí o prijatí pristupujeme k nástupu.

Pravidlá nástupu

Deti do škôlky môžu nastúpiť 2x v roku. A to k septembru a k februáru. Postup je takýto:

 • absolvovanie zápisového stretnutia /viď pravidlá zápisu,
 • individuálne stretnutie s rodičmi,
 • postupná adaptácia dieťaťa / viď pravidlá adaptácie.

Pravidlá zápisu

Zápis je celoročný. Prejaviť záujem o zápis máte možnosť počas celého kalendárneho roka.

1.zápis dlhodobo dopredu
Individuálne zápisy konáme počas celého roka, ak sa jedná o zápis dlhodobo dopredu. Je to v prípade, ak chcete mať u nás garanciu miesta pre svoje dieťa aj niekoľko rokov. Pri tomto zápise uzatvárame spoločne „Zmluvu o budúcej zmluve“ a vy rodičia vyplácate jednorázový zápisový príspevok. Aj v tomto prípade dlhodobo dopredu postupujeme podľa pravidiel prijímania. Pred nástupom vás pozveme na zápis pred nástupom.

2.zápis pred nástupom
Zápis detí konáme však aj pravidelne vždy v apríli a to na ďalší školský rok. Na tento pravidelný zápis pozývame rodičov, ktorí splnili podmienky prijímania a tak tiež rodičov, s ktorými máme uzavretú „Zmluvu o budúcej zmluve“. O termíne zápisu informujeme záujemcov e-mailom, ale avizujeme tento termín aj v aktualitách tu na našej stránke a na facebooku. Pri zápise pristupujeme k podpísaniu „Zmluvy o výchovno-pedagogickej starostlivosti“ a vy rodičia vyplácate jednorázový zápisový príspevok. Tento príspevok sa neuhrádza v prípade, ak ste už jeho čiastku uhradili pri zápise dlhodobo dopredu.

Pravidlá adaptácie

Adaptácia je priestor na postupné zoznámenie sa. Adaptácia v našej škôlke je odporúčaná a žiadaná. Na adaptáciu môže nastúpiť iba dieťa rodičov, ktorí splnili podmienky prijímania a nástupu. Adaptácia je umožnená počas dvoch mesiacov pred plánovaným nástupom dieťaťa, a to: pri nástupe k septembru počas mesiacov máj a jún, pri nástupe k februáru počas mesiacov december a január. Počas ostatných mesiacov sú kolektívy tried uzavreté. Proces adaptácie môže byť začatý po podpise zmluvy a uhradení zápisného poplatku. Adaptácia je zo začiatku hodinová, potom poldenná až celodenná. Na adaptáciu nastupuje dieťa v sprievode s dospelým rodinným príslušníkom. Termíny adaptácií, ich častosť a časovú dĺžku určujú učiteľky z tej triedy, ktorú bude vaše dieťa navštevovať.
Viac o adaptácii si môžete prečítať tu.

Pravidlá prevádzky

Prevádzka škôlky denná: 7:00 - 16:30
Prázdninové pravidelné zátvory :

 • Vianočné prázdniny
 • Letné prázdniny - stred prázdnin. Prevádzka je počas prvých dvoch týždňov júlových a posledných dvoch augustových.
Nepravidelné zátvory :
 • Kolégium Waldorfskej škôlky Studnička má právo vyhlásiť zátvor škôlky v mimoriadnych situáciach /vysoká chorobnosť detí, neschopnosť zabezpečiť vhodnú prevádzku /. Dôvody - napr. odstávka vody, kúrenia, elektriny, úprava priestorov...

Cenník príspevkov platný od 1.1.2024 za výchovno - pedagogickú starostlivosť o dieťa:

Paušálne platby sa zasielajú 10 mesiacov v roku, alebo pri individuálnej dohode 12 mesiacov v roku.

 • Celoročná celodenná starostlivosť: 350 Eur / mesiac
 • Celoročná celodenná starostlivosť platená 12 mesiacov v roku: 291,50 Eur / mesiac
 • Súrodenecká zľava 50%: 187,50 Eur/ mesiac, prípadne 156,25 Eur/mesiac pri platení 12 mesiacov v roku
 • Celoročná poldenná starostlivosť: 290 Eur / mesiac
 • Celoročná poldenná starostlivosť platená 12 mesiacov v roku: 241,50 Eur / mesiac
 • Súrodenecká zľava 50%: 155 Eur/ mesiac, prípadne 129,20 Eur/mesiac pri platení 12 mesiacov v roku
 • Sociálne, polovičné, striedavé miesto: 175 Eur / mesiac
 • Sociálne, polovičné, striedavé miesto platené 12 mesiacov v roku: 146 Eur / mesiac
 • Pri sociálnom, polovičnom, striedavom mieste dieťa navštevuje škôlku striedavo 2 týždne 2 celé dni a 2 týždne 3 celé dni. Súrodenecká zľava v tomto prípade nie je umožnená.

Zmluva k sociálnym miestam sa uzatvára iba na rok. Zmluva k platbe na 12 mesiacov je tiež uzatváraná iba na rok.

 • Zápisné, jednorazovo prvý rok: 100 Eur
 • Adaptácia, 1 hodina: 3 Eur + strava, ak sa konzumuje
 • Adaptácia, doobedie so stravou: 15 Eur / 5 hodín
 • Adaptácia, celý deň so stravou: 24 Eur / 8 hodín
 • Stravovanie pre rodičov počas adaptácie, praktikantov a návštevy: 3 Eur / deň - z toho 50 centov desiata a olovrant, 2 Eur obed

Naša škôlka nie je zaradená do siete škôl, a teda nepoberá od štátu žiadne finančné príspevky.
Príspevky sú tvorené: príspevkami za starostlivosť o dieťa, darmi, prijímom 2% z dane, sponzorskou pomocou, z príspevkov nadácií, cez projekty a iným. Všetkými príspevkami sú pokrývané výdaje spájajúce sa s našou činnosťou. Vy rodičia vyberajúci si našu škôlku neplatíte „priamo“ nám, lebo v podstate každý pracujeme pre druhých. My pracujeme pre deti. Vaše príspevky prispievajú k tomu, aby celá „vec“ - škôlka mohla fungovať.

Finančná situácia rodiny, by nemala znemožňovať návštevu waldorfskej škôlky, alebo školy. Ak aktívna vôľa, chcenie, vážny záujem a chuť konať prichádzajú zo strany vás rodičov v ústrety, môže to tvoriť spoločne predpoklady pre začatie spolupráce v tejto oblasti. Kde je vôľa konať, chuť na spoluprácu a ochota niesť spoločné myšlienky v spoločenstve je možnosť nachádzať riešenia.