Týždenný rytmus činností Miškovci
Pondelokkreslenie
Utorokručné práce
Stredapečenie
Štvrtokmodelovanie
Piatokmaľovanie
Týždenný rytmus činností Jožkovci
Pondelokmaľovanie
Utorokpečenie
Stredakreslenie
Štvrtokmodelovanie
Piatokručné práce

Týždenné činnosti

Ak sa pridá k bežnej denno-dennej práci tvorivosť a dodá sa prirodzene k tomu radosť z práce, vzniká duševné teplo. Ak sa tvorivosť pripojí k bežnej práci, k remeslu, môže vzniknúť umenie. Takto obohatený život umením - remeslom sa stáva radostnou oblasťou, ktorá podporuje aj naše zdravie a harmóniu duševného života.

„A tak, ak hovoríme o denných činnostiach vo waldorfskej škôlke máme na mysli radostnú napodobňovaciu činnosť rozmanitých prejavov. Nie je potrebné vymýšľať si a robiť s deťmi všelijaké veci, ktoré ako veríme, obzvlášť podporujú šikovnosť ich prstíkov. Ak deti zažívajú okolo seba dospelých, ktorí niečo dokážu a vlastnými rukami chystajú a vytvárajú mnoho, razom je v nich prebudená túžba konať to tiež.“ Freya Jaffke

Voľný výtvarný prejav má terapeutické účinky a vyrovnávaciu funkciu.

A preto my dospelí v škôlke počas týždňa konáme pravidelne tieto činnosti – voľné umelecké, remeselné a výtvarné prejavy a deti sa môžu k našej tvorivej činnosti pridávať.