Miškovci
7:00 - 9:20raňajky, voľná hra, činnosť dňa
9:20 - 9:35príprava desiaty, upratovanie
9:35 - 9:50hygiena, kolohra
9:50 - 10:05desiata, upratanie po stolovaní
10:05 - 10:30hygiena, obliekanie
10:30 - 11:45pobyt vonku
11:45 - 12:00prezliekanie, hygiena
12:00 - 12:30obed, upratovanie po stolovaní, odovzdanie detí domov
12:50 - 13:00rozprávka
13:00 - 14:30odpočinok
14:30 - 15:00postupné vstávanie, upratovanie po odpočinku, obliekanie, hygiena, príprava olovrantu
15:00 - 15:20olovrant, upratovanie po stolovaní
15:20 - 16:15voľná hra, pracovné činnosti, pobyt vonku
16:15 - 16:30upratovanie
Jožkovci
7:00 - 9:35raňajky, voľná hra, činnosť dňa
9:35 - 9:50príprava desiaty, upratovanie
9:50 - 10:00kolohra, hygiena
10:00 - 10:15desiata, upratanie po stolovaní
10:15 - 10:30činnosť dňa
10:30 - 10:45hygiena, obliekanie
10:45 - 12:15pobyt vonku
12:15 - 12:30prezliekanie, hygiena
12:30 - 12:45kolohra alebo rozprávka
12:45 - 13:15obed, upratovanie po stolovaní, hygiena, odovzdanie detí domov
13:15 - 13:30príprava na odpočinok
13:30 - 14:30rozprávka, odpočinok
14:30 - 15:00postupné vstávanie, upratovanie po odpočinku, obliekanie, hygiena, príprava olovrantu
15:00 - 15:20olovrant, upratovanie po stolovaní
15:20 - 16:15voľná hra, pracovné činnosti, pobyt vonku
16:15 - 16:30upratovanie