Jeseň

 • Obdobie vďakyvzdania- dožinky
 • Michaelská slávnosť
 • Martinská slávnosť

Zima

 • Adventné obdobie
 • Mikuláš
 • Adventná špirála
 • Vianočná slávnosť
 • Novoročné obdobie
 • Trojkráľové obdobie
 • Hromnice
 • Fašiangové obdobie
 • Karneval

Jar

 • Jarná slávnosť
 • Jarné zveľaďovanie
 • Veľkonočné obdobie
 • Slávnosť otvárania studničiek

Leto

 • Svätodušné obdobie
 • Jánska slávnosť
 • Záhradná slávnosť