Studničku tvoríme spoločne my - waldorfské učiteľky a vy rodičia, ktorí prinášate k nám svoje deti.

My prinášame takúto celodennú starostlivosť a priestor pre deti:

 • kde dieťa spokojne a s dôverou môže vložiť svoju ruku do dlane ruky dospelého,
 • kde zažíva, že tu je jeho miesto a tak môže byť samo sebou,
 • kde sa môže smiať, plakať, ba aj pohnevať sa, no vždy nájde otvorenú náruč,
 • kde každý deň má možnosť začať od znova,
 • kde dospelý dieťa sprevádza, vytvára mu prostredie a okolie,
 • v našej škôlke máme čas,to čo konáme má zmysel, nekonáme veci pre výkon, spolupracujeme, prejavujeme si rešpekt a úctu, neporovnávame sa, nesúťažíme,
 • každý svojim tempom prekonávame sám seba a tak silnieme.

Vytvárame prostredie pre deti:

 • ktoré je tvorené s láskou, prináša krásu, ponúka pocit domova,
 • kde s dôverou a istotou môžu deti každý deň zažívať skutočnosť, spoznávať seba a svet,
 • kde s láskyplným a dôsledným prístupom, jasnosťou a pozornosťou, zažívajú hranice a teda pocit bezpečia,
 • kde v pravidelnom rytme, ktorý dáva deťom istotu, vedia čo môžu očakávať,
 • kde vzorom je konajúci dospelý, ktorý pozná zmysel svojej práce, koná a myslí vo svojich myšlienkach tak, aby mohol byť dieťaťom napodobňovaný, pri dennodenných stretnutiach.

Vytvárame prostredie pre rodičov a verejnosť:

 • kde tvorivosť a spoločné konanie spája prirodzene svet dospelých a detí,
 • organizujeme tvorivé dielne, prednáškové činnosti, pracovné stretnutia, dobrovoľnícke činnosti, semináre, konáme slávnosti a spoločné výlety,
 • dieťa sa tak stáva súčasťou tvorivého prostredia, a tak môže byť teda tvorivé, radostné, uvoľnené, spontánne, môže skúmať a zažívať.

Denno denne žijeme s týmito myšlienkami:

 • vzťah k dôverne známemu, ľudsky blízkemu okolitému svetu sa stava citovou hĺbkou neskoršieho bohatého duševného života,
 • dôvera, ktorú môže dieťa zažívať v prvom sedemročí, sa stáva v dospelosti sebadôverou,
 • pokoj a istota z detstva sa premení na vlastný pokoj a istotu v dospelom veku,
 • stálosť a spoľahlivosť prinesie stabilitu, vlastný vnútorný postoj byť verný sám sebe, voči svetu,
 • pri zodpovednej výchove sa vždy jedná o to, aby sa neprihliadalo iba na prítomnosť dieťaťa, ale na celý jeho život.