17.5.2023 18:00

Vážení rodičia,
 
srdečne Vás všetkých pozývame na prednášku pána Christofa Johansena,
ktorý hospituje na našej škole v triedach v týždni od 15. - 19.5.2023. 
Prednáška sa uskutoční v stredu 17.5.2023 o 18.00 v Základnej waldorfskej škole,
na tému Dlhodobý vplyv WP na dieťa - človeka.
Veríme, že, tak, ako téma zaujala nás - pedagógov, zaujme aj Vás, rodičov a stretneme sa na prednáške.
Pán Johansen už u nás bol, mal aj prednášku, mali ste možnosť sa s ním stretnúť.
 
s úctou Renáta Blaschke