3.4.2023 16:30

Zápis pre 3 až 5 ročné deti na škôlkársky rok 2023/24 sa bude konať 3.4.2023 v pondelok.

Zápis sa bude konať iba pre dlhodobo čakajúcich - zapísaných čakateľov. 

Budeme Vás kontaktovať, zašle Vám e-mail s podrobnosťami a pozvánkou.

Zápis pre staršie deti, pre ktoré je v škôlkárskom roku 2023/24 predprimárne vzdelávanie povinné, sa uskutoční v máji.

Koncom apríla upresníme informácie. 

 

za waldorfskú škôlku Katarína Pojezdalová