11.11.2022

Počas septembrových dní sme v škôlke privítali s deťmi pani jeseň na jesennej slávnosti, na Michaelskej slávnosti sme zažívali odvahu a statočnosť. Teraz 11.novembra v podvečerný čas sa stretneme spoločne s Vami milí rodičia na Martinskej slávnosti. Súcit a láskavosť nech Martinské svetlá zažnú v nás všetkých.

Už šerí sa a fúka a vietor si pieseň brúka,

Matrin svieť nám pochodňou,

nech môžme kráčať za Tebou.

 

Tešíme sa na Vás milí rodičia. Podrobnosti o slávnosti na jednotlivých triedach Vám zasielame e-mailom.

kolégium waldorfskej škôlky Studnička