30.5.2022 08:00

Dňa 30.5.2022 sa v našej Waldorfskej škôlke uskutoční zápis detí, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia vek 5 rokov, na povinné predprimárne vzdelávanie. 

Na zápis sa je potrebné prihlásiť sa cez e-mail studnicka@iwaldorf.sk.

Predmet e-mailovej správy: zápis PPV 22/23

Napíšte nám žiadosť o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie s informáciami o Vašom dieťaťi / meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, trvalé bydlisko/ a  kontaktné údaje na Vás rodičov.

Následne Vás budeme kontaktovať.

za kolégium waldorfskej škôlky Studnička

Katarína Pojezdalová