2.9.2021 17:00

Milí rodičia Studničkovcov,

prevádzka škôlky sa už začala 23.8.2021, ale väčšinu z Vás a Vašich detí privítame v škôlke 2.9. vo štvrtok. Tešíme sa na Vás.

Tento štvrtok 2.9. o 17 00 

sa uskutočný aj spoločné stretnutie Vás rodičov celej škôlky s nami s kolégiom škôlky.

Prosíme Vás o účasť, je potrebná. 

Ak z vážnych dôvodov Vaša účasť nie je možná, prosíme o komunikáciu o tom pred stretnutím. 

Ďakujeme kolégium wš Studnička