25.2.2020 16:00

Termín tohoročného Karnevalu je 25.2.2020 utorok o 16:00 začíname.

Podrobnosti Vám milí rodičia, na bál  a veselie chystajúcim sa, zašleme mailovou poštou :-))

Hraj muzika hraj, žilky rozihraj,

Fašiangy sa krátia,už sa nenavrátia,

hraj muzika hraj, zábavy nám daj.