2.12.2019 16:30

Tvorenie povedie Lucia Hendrichovská - mamka Lujzky 
Diskusiu povedie Jana Múdra - pani učiteľka z malej triedy.
Návrhy na tému nám posielajte mailom do nedele 1.12.
Posledné dve stretnutia boli o hraniciach vo výchove, a je na vás, či ostaneme pri nej alebo sa posunieme k inej.
Prosíme, nahláste účasť,aby sme vedeli, koľko nás približne bude.
Ďakujeme
Jana, Zorka, Lucia