4.11.2019 17:00

Na minulom stretnutí sme hovorili o téme hraníc vo výchove a ak si prinesiete ďalšie otázky do diskusie k tejto téme, môžeme v nej pokračovať.
Ak by otázky neprišli, môžeme začať novú tému - Voľný čas s deťmi.
 
Zorka Kapinosová, Vanilkina mamka, sa opäť ponúkla niečo tvorivé s nami popri rozprávaní vyrobiť.
Podľa náročnosti materiálu možno bude potrebný malý príspevok na nákup.
 
Nahláste sa prosím na e-mail škôlky, ak chcete prísť a napíšte, či viete prísť bez detí alebo s nimi.
Je možné prísť aj s deťmi, ak nemáte inú možnosť, ale je dobré si uvedomiť, že deti v niektorých chvíľach potrebujú vašu plnú pozornosť a teda zapojiť sa do diskusie môže byť o niečo náročnejšie.
 
Tešíme sa na stretnutie,
za Studničku
Jana  Múdra