24.10.2019 17:00

Je organizovaná pre dospelých bez prítomnosti detí.
Vstup - dobrovoľný príspevok na pokrytie nákladov spojených s organizovaním prednášky.
 
Prosíme, rešpektujte pravidlo o neparkovaní v priestoroch Obchodnej akadémie, využite priľahlé parkoviská na Ladožskej a Polárnej ulici, prípadne pri Bille alebo kostole. Vchod je cez bráničku v plote od promenádneho chodníka.
 
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie.
 
Kolégium waldorfskej škôlky Studnička