26.9.2019 17:00

Na podnet jedného z rodičov, príde Blanka Lichtnerová a vytvorí stretnutie, kde budete mať možnosť prísť k svojim odpovediam na otázky ako napríklad:
 
Moje dieťa má plnú izbu hračiek a nehrá sa s nimi.... koľko sa mám s deťmi hrať? Načo im je hra?
Ako sa hrať s deťmi - a ako ich nechať hrať sa?
Prečo je dôležitá voľná hra?
Hračky - aké a koľko?

Dostaňme sa spolu do prítomnosti a vráťme sa opäť na chvíľu do obdobia, keď sme sa iba hrali.
Čakajú na Vás kruhové hry, prstové hry, a rôzne hračky.

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch: 
Súkromná základná škola waldorfská, Polárna 1, 040 12 Košice
Príspevok: 5 eur
Prihlasovanie a info: studnicka@iwaldorf.sk
 
Veľmi Vám túto akciu odporúčame a tešíme sa na Blanku a spoločné objavovanie toho, čo hra a hračky v sebe skrývajú.
Stretnutie je v prvom rade pre dospelých. Keďže čiastočne je cieľom dostať sa do obdobia detstva, je to tým pádom nezlúčiteľné s rolou rodiča. Preto odporúčame prísť bez detí. Ak nemáte inú možnosť a dieťatko prinesiete, je pravdepodobné, že nebudete môcť užiť si plný program, teda je to na Vašu zodpovednosť.
 
Akciu na facebooku nájdete tu
 
Za Waldorfskú škôlku Studnička,
Jana Múdra