13.5.2019 17:00

Milí rodičia,

pozývame Vás na rodičovské stretnutie v pondelok 13.5. o 17tej.

Začiatok stretnutia bude spoločný pre obe triedy. Po tomto úvode sa rozdelíme do dvoch tried a budeme sa zaoberať tým, čo je v každej z nich práve aktuálne a na čo by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť.
 
Veríme, že si nájdete čas na rozhovor s nami, no ak by ste sa stretnutia nemohli zúčastniť, dajte nám to prosím vedieť, či už písomne alebo ústne.
 
Ďakujeme a tešíme sa na Vás,
kolégium Wš Studnička