4.9.2023 07:00

Začína sa nám nový škôlkársky rok 2023/24.

Tešíme sa na Vás.

Našu Studničku máme vynovenú, upratanú.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom na tom podieľali.

Studničku tvoríme spoločne. ĎAKUJEME SI.

S úctou, láskou a vďakou kolégium Studničky a Studničkovci.