31.5.2023

Dňa 31.5.2023 sa v našej Waldorfskej škôlke uskutoční zápis detí, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia vek 5 rokov, na povinné predprimárne vzdelávanie. 

Na zápis je potrebné prihlásiť sa cez e-mail studnicka@iwaldorf.sk

Predmet e-mailovej správy: zápis PPV 23/24

Napíšte nám žiadosť o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie s informáciami o Vašom dieťaťi / meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, trvalé bydlisko/ a  kontaktné údaje na Vás rodičov.

Následne Vás budeme kontaktovať.

Za kolégium waldorfskej škôlky Studnička

Katarína Pojezdalová